Skip to Main Content
menu

Identify pipes in any facility anywhere

Pipe markers for every environment

Dokážeme označiť potrubia v akejkoľvek prevádzke kdekoľvek na svete s cieľom predchádzať nehodám a zvyšovať efektívnosť prevádzky. Naše značenia potrubí sú k dispozícii v 3 kvalitatívnych úrovniach a dajú sa plne prispôsobiť tak, aby obsahovali požadované informácie o potrubí, obsahu a prúdení podľa potrieb prevádzky..

Znížte počet nehôd a zvýšte efektívnosť

Jasne viditeľné a čitateľné značky potrubí, ktoré označujú obsah potrubí a smer toku, dokážu zvýšiť výkonnosť tímov údržby pri hľadaní potrubí, ktoré potrebujú servis, a ventilov, ktoré musia vypnúť. Okrem zvyšovania efektívnosti pomáhajú značenia potrubí predchádzať nehodám varovaním zamestnancov, dodávateľov a záchranných tímov na nebezpečný obsah potrubí.

Odolné značenie potrubí bez ohľadu na miesto

Značenia potrubí znižujú nehodovosť na pracovisku a zvyšujú efektivitu práce, pokiaľ držia na mieste a zostávajú čitateľné. Na základe testovania v našich vlastných laboratóriách pomocou štandardizovaných skúšobných metód ponúkame značenia potrubí typu Indoor, Outdoor a Outdoor+ s odolnosťou voči vonkajším vplyvom až do 10 rokov aj v drsných prostrediach.