SkipNavLinkText
menu

Spoľahlivé značenie potrubí
v súlade s normou ISO 20560

Zreteľná identifikácia potrubí pre vyššiu
bezpečnosť pri práci

Stiahnite si príručke k značeniu potrubí

Značenia potrubí v súlade s normou ISO 20560


Značenia potrubí v súlade s normou ISO 20560 sú uznávané na celom svete. Používanie značení potrubí v súlade s normou ISO 20560 zvýši bezpečnosť vašej prevádzky.

Tieto značenia potrubí sú kombináciou dvoch farebných zón:

  • základná identifikačná farebná zóna, do ktorej môžete umiestniť názov obsahu a doplňujúce bezpečnostné údaje, napríklad týkajúce sa tlaku, teploty a rýchlosti
  • bezpečnostná farba na vizualizáciu zvýšeného rizika prostredníctvom výstražnej značky podľa nariadenia GHS/CLP alebo normy ISO 7010
 

Farebná schéma a výstražné symboly


Farby

Obsah potrubia Farba
Základná identifikačná
Voda Zelený
Vzduch Modrý
Plyn v plynnom alebo skvapalnenom stave Sivý
Kvapalné alebo pevné materiály Čierny
Zásady Fialový
Kyseliny Oranžový
Hasiace médium Červený
Bezpečnostná
Nebezpečné látky Žltý

Warning Symbols

V Európskej únii musia byť nebezpečné látky označené príslušnými symbolmi podľa nariadenia GHS/CLP, ktoré musia obsahovať identifikáciu nebezpečných látok a informácie o týchto nebezpečenstvách. Je možné pridať aj ďalšie príslušné symboly, napríklad výstražný symbol horúceho povrchu podľa normy ISO 7010. Príslušné symboly by mali byť zoskupené na jednej strane so žltou bezpečnostnou farbou na pozadí.

Rozmery


Samostatné potrubné značenie* Značenie viditeľné z 360° * Min. priemer rúry (mm) Max. priemer rúry (mm) Šírka základnej identifikačnej (mm)**
A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

* Štýl A(360): Jednofarebné potrubné značenie bez žltej bezpečnostnej farby.
  Štýl A(360)-Y: Značenie potrubí so základnou identifikačnou farbou a žltou bezpečnostnou farbou.

** Šírka základnej identifikačnej farby: min. šírka určená normou.

Materiály potrubných značení


Predtlačené značenia potrubí

B-číslo Interiérové / exteriérové Lepidlo Typický príklad použitia Potravinárstvo a nápojárstvo Ropa a zemný plyn Všeobecná identifikácia

B-7543P
checkmark Flexibilné značenia potrubí checkmark checkmark

B-7541P

checkmark Flexibilné značky a značenia potrubí pre najnáročnejšie priemyselné prostredia checkmark checkmark

B-7529P

checkmark Flexibilné značky a značenia potrubí pre najnáročnejšie priemyselné prostredia   checkmark  

B-7560P
Potrubia v chemickom, petrochemickom a plynárenskom priemysle. Navrhnuté na použitie na drsných povrchoch rúr, na ktoré nie je možné použiť lepiace štítky. checkmark

B-7561P
Potrubia v chemickom, petrochemickom a plynárenskom priemysle. Navrhnuté na použitie na drsných povrchoch rúr, na ktoré nie je možné použiť lepiace štítky. checkmark

B-7562P
Potrubia v chemickom, petrochemickom a plynárenskom priemysle. Navrhnuté na použitie na drsných povrchoch rúr, na ktoré nie je možné použiť lepiace štítky. checkmark
Info
Pre získanie ďalších informácií o predtlačených značeniach potrubí nás kontaktujte.

Vytlačte si vlastné značenie

B-číslo Interiérové / exteriérové Lepidlo Typický príklad použitia Potravinárstvo a nápojárstvo Ropa a zemný plyn Všeobecná identifikácia
B-569 checkmark Značenie na nerezové potrubia do drsných prostredí checkmark checkmark checkmark
B-595 checkmark Značenie potrubí v drsných prostrediach   checkmark checkmark
B-2595 checkmark Značenie potrubí v menej drsných prostrediach checkmark
B-2569 checkmark Značenie potrubí v menej drsných prostrediach na rúrach s menším priemerom checkmark
Info
 Získajte ďalšie informácie o našich tlačiarňach bezpečnostných štítkov, s ktorými môžete tlačiť vlastné značenia potrubí.