SkipNavLinkText
menu

Absorbenty a nástroje na rozliatia

Udržujte svoje priestory v bezpečí a v prípade núdze rýchlo odstráňte rozliate látky

Kontaktuj nás

Nekontrolované rozliatia môžu mať zničujúce dôsledky na životné prostredie, na ľudí a podniky v blízkosti rozliatia, ako aj na budúcnosť firmy. Pripravenosť na rozliatia patrí k správnej manažérskej praxi a v mnohých krajinách je povinná zo zákona. Najlepšou prípravou je rýchla dostupnosť profesionálnych nástrojov, ktoré dokážu predchádzať veľkým nákladom spojených s pokutami, odškodným a odstraňovaním znečistenia.

Nástroje na rozliatia

Ponúkame širokú škálu nástrojov na prevenciu a odstraňovanie rozliatí pre rozliatia na pevnom povrchu, ktoré je možné nasadiť následne aj preventívne na absorbovanie rozliatí a zabránenie ich šíreniu..

Preventívne zachytávanie rozliatí

Zariadenia a stroje, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť úniku kvapalín, alebo uskladnené sudy a IBC nádrže, môžu byť preventívne vybavené nástrojmi na zachytávanie rozliatia, čím sa účinne predchádza znečisteniu a pracovným úrazom.

RigidLockQuickberm
SpillControlhighvismat
SpillControlTote

  • Podstavce a palety: Naše podstavce proti rozliatiu s kapacitou 80 litrov, na 2 sudy a s prispôsobením na jednoduchú manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom, sú cenovo výhodnou voľbou na zachytávanie potenciálne nebezpečných únikov v priestoroch skladovania sudov, ako aj ich expedície. Každý modulárny podstavec obsahuje úchytky na jednoduché a bezpečné pripojenie ďalších podstavcov na vytvorenie prispôsobenej plošiny na skladovanie sudov.
  • Bariéry: Na preventívne zachytávanie rozliatí zo sudov a IBC nádrží ponúkame opakovane použiteľné, ľahké, no pevné zberné podložky (tzv. bermy) Rigid Lock Quickberm, ktoré sú veľmi praktické a jednoduché na inštaláciu. Bočné strany je možné sklopiť na umožnenie pohybu vysokozdvižných vozíkov a následne jednoducho opätovne zdvihnúť na zachytenie rozliatia.
  • Rohože: Rohože a koberce na prevenciu a odstraňovanie rozliatí udržujú uličky a chodby bez rizika pošmyknutia absorbovaním a zachytávaním olejov, kvapalín alebo iných rozliatí. Sú navrhnuté tak, aby zvládali aj tie najnáročnejšie aplikácie, a sú ideálne pre pracoviská a oblasti s intenzívnym dopravným ruchom. V porovnaní s vchodovými rohožkami absorpčné rohože a koberce ponúkajú lepšiu trakciu, znižujú klzkosť a zabraňujú roznášaniu kvapalín do ďalších priestorov.
  • Hady: Absorpčné „hady“ sú spoľahlivé a ohybné rukávy, ktoré zachytávajú a absorbujú kvapaliny. Hady sa vytvarujú okolo rohov a prispôsobia sa nerovným povrchom a vstrebávaním rozliatí a kvapkajúcich kvapalín zabraňujú úniku do iných priestorov.
  • Vankúše: Absorpčné vankúš sú ideálne na používanie pod strojmi, pri ktorých existuje oprávnený predpoklad, že dobre netesnia a môže z nich kvapkať. Podušky sa jednoducho vymieňajú a umožňujú vstrebávanie kvapalín na báze oleja a vody v ťažko dostupných miestach vrátane záchytných vaní a misiek, ako aj vonkajších nádrží.

Reaktívne zachytávanie rozliatí

Ak v prípade rozliatia preventívne pomôcky nestíhajú, prípadne ani neboli použité, ponúkame nástroje na zabránenie šíreniu rozliatí a ich konečné odstránenie.

PadsBioHazard
SpillControlroll
SpillFixGranular


  • Utierky: Vopred narezané utierky sú cenovo výhodné a pohodlné na utieranie alebo zachytávanie kvapkania. K dispozícii sú verzie, ktoré takmer nepúšťajú vlákna, pričom v závislosti od objemu rozliatia, ktorý sa má odstrániť, sú na výber 3 hmotnostno-objemové varianty: ťažké, stredné a ľahké.
  • Rolky: Podložky sú k dispozícii aj v kontinuálnych návinoch na rýchle pokrytie väčších povrchov a absorbovanie rozliatí, únikov a kvapkania, ktoré sa už v priestore rozšírili.
  • Hady: Hady sa primárne používajú ako preventívny nástroj, no ich flexibilitu je možné využiť na rýchle vytvorenie malej priehrady na zabránenie šírenia rozliatia.
  • Granulát: Malé, voľné kúsky granulovaného absorbentu sú ideálne v prípade, keď okolnosti nedovoľujú použiť podložku alebo rolku. V takýchto prípadoch práve granulovaný absorbent pomáha odstrániť rozliate kvapaliny z prasklín a štrbín na rôznych povrchoch.

Absorbenty a nástroje na odstraňovanie a prevenciu rozliatí podľa kategórií