menu

Príklady z praxe

Lockout na pákové guľové ventily v rafinérii

Centralizované riadenie procedúr Lockout/Tagout