SkipNavLinkText
menu

Vyššia efektivita vysokozdvižných vozíkov pri
vyskladňovaní tovaru vďaka RFID štítkom

Príklad používania v praxi

Inteligentné RFID štítky

Sklady a logistické spoločnosti dokážu pomocou RFID štítkov výrazne zvýšiť efektivitu práce vysokozdvižných vozíkov pri vyskladňovaní tovarov.

Výzva: Zvýšiť efektivitu práce vysokozdvižných vozíkov pri vyskladňovaní

Interné riadenie logistiky je stále často založené na pere a papieri a výtlačkoch z WMS a ERP systémov. Tieto postupy náročné na čas taktiež stoja veľa peňazí, majú množstvo nevýhod a zahŕňajú neefektívne operácie, napríklad nesprávne umiestnenie produktov a zbytočné jazdenie vysokozdvižnými vozíkmi. Takže ako sa ich zbaviť a zároveň si zachovať kontrolu nad prebiehajúcimi operáciami?

Riešenie: Vlastné RFID štítky a vysokozdvižné vozíky s integrovanými skenermi

Technológia RFID umožňuje rýchlu lokalizáciu vysokozdvižných vozíkov. Detekcia polohy prebieha v reálnom čase a neustále alebo na dôležitých miesta, napríklad pri zmene zóny, alebo pri naskenovaní položky, či jej vybratí alebo uložení. Vygenerované údaje umožňujú kontrolu miest vyberania a ukladania, výpočet efektívnej trasy a registráciu trasy.

Okrem toho je možné vysokozdvižné vozíky vybaviť aj detekčným zariadením na čítanie obalových RFID štítkov na paletách, škatuliach alebo kontajneroch v sklade. Spoločnosť Brady ponúka RFID štítky L-2588-26B UHF na obaly s prispôsobiteľným dosahom čítania až do 10 metrov. Dajú sa naprogramovať priamo na mieste s RFID tlačiarňou s podporou tlače a programovania, ktorá umožňuje aj pridanie čiarového kódu alebo sériového čísla na štítok. Pevné RFID skenery je možné nastaviť na detekciu všetkých položiek, pričom údaje je možné automaticky odosielať do softvéru na riadenie zásob prepojeného s firemným ERP systémom. Toto zariadenie umožňuje automatické skenovanie a registráciu premiestňovaných produktov alebo nosičov, ako sú palety, škatule a kontajnery. Takto je možné vyhnúť sa manuálnemu skenovaniu, a teda častému zastavovaniu vysokozdvižných vozíkov, a vodiči sa môžu plne sústrediť na jazdu.

Riešenia RFID sledovania pre vysokozdvižné vozíky umožňujú mať presný a aktuálny prehľad o interných logistických pohyboch prostredníctvom automatickej kontroly umiestnenia a zaťaženia. Prostredníctvom registrácie trás dokážete zorganizovať jazdy čo najefektívnejšie.

RFID warehouse

Výsledky: Inteligentné vysokozdvižné vozíky

Inteligentné vysokozdvižné vozíky podporujú bezchybné a efektívne vybavovanie objednávok a výrazne znižujú počet nutných položiek zásob. Využívajú sa technológie detekcie polohy pomocou technológie RFID, automatickej kontroly zaťaženia, bezdrôtovej komunikácie a kontroly vodičov prostredníctvom panelového počítača s dotykovou obrazovkou. Tieto technológie dokážu výrazne zvýšiť výkonnosť a efektivitu akéhokoľvek veľkého skladu s vysokozdvižnými vozíkmi.