SkipNavLinkText
menu

Systém Lockout Tagout

Blokovacie zariadenia a prípravky určené na zaistenie nebezpečnej energie a zvýšenie bezpečnosti zamestnancov

Kontaktuj nás

Každý rok dôjde k usmrteniu alebo zraneniu tisícok pracovníkov pri vykonávaní opráv alebo údržby priemyselných strojov alebo zariadení. Mnohé z týchto nehôd sú spôsobené nekontrolovaným uvoľnením energie. V Európe platí niekoľko nariadení, ktoré vyžadujú, aby všetky zdroje energie boli počas servisu a údržby strojov vypnuté a zablokované.

Čo je to?

Lockout Tagout (Zablokovanie/označenie) je plánovaný bezpečnostný proces, ktorý zahŕňa vypnutie prívodu energie do priemyselných strojov a zariadení počas vykonávania údržby alebo opráv. Tento postup chráni pracovníkov pred rizikami, ktoré súvisia s chodom stroja alebo elektrinou.

Prečo Lockout/Tagout?

  • Bezpečná práca počas údržby, čistenia alebo opráv
  • Predchádzanie zraneniam
  • Predchádzanie škodám
  • Pomáha zabraňovať vzniku chýb
  • Ide o postup, ktorý jasne komunikuje riziko na pracovisku

Získajte vynikajúceho sprievodcu pre systém Lockout/Tagout!

Umožnite bezpečnejšie zásahy do strojov

Spoznajte naše úplné riešenie Lockout Tagout

Odborný sprievod systémom Lockout/Tagout k Vašim službám

LoToGuideBookCover_212x300

Príručka pre Lockout Tagout

Obmedzte nehody v práci počas vykonávania zásahov na strojoch s postupmi

Viac informácií

Efektívny program Lockout v 4 krokoch

Sledujte najlepší, globálnou praxou preverený plán na vytvorenie efektívneho programu Lockout.

Viac informácií

Súlad systému Lockout/Tagout s predpismi

Legislatíva v oblasti Lockout/Tagout: dodržiavanie právnych požiadaviek.

Viac informácií
LockoutTagout_Catalogue_Europe_English_pdf-thumbnail

Lockout Tagout katalóg

Riešenia na kontrolu nebezpečnej energie.

Stiahnuť

Nájdite ten najvhodnejší visací zámok

Zistite viac o všetkých bezpečnostných visacích zámkoch a ich možnostiach, aby ste si vybrali ten správny pre Vašu aplikáciu.

Viac informácií

Zákaznícka podpora

Nenašli ste, čo potrebujete?
Obráťte sa na náš tím!

Kontaktujte nás

Videá o osvedčených praktikách v oblasti Lockout/Tagout

Pozrite si náš školiaci program pre Lockout/Tagout.

Prehrať

Optimalizujte systém Lockout/Tagout pomocou tabulí s obrysmi

Špecializované tabule s obrysmi nástrojov pre Lockout/Tagout dramaticky redukujú čas potrebný na nájdenie správnych nástrojov na pracovisku.

Viac informácií

Softvér pre Lockout/Tagout

Vizualizujte a spravujte Vaše bezpečnostné postupy a procedúry

Viac informácií

Produkty Lockout/Tagout podľa kategórií

Blokovania elektrických zariadení

Blokovania káblov

ConfinedSpaceSafetyCovers

Bezpečnostné kryty stiesnených priestorov

Blokovania ventilov a hadíc

Blokovacie spony

Stanice na Lockout/Tagout

Visacie zámky a štítky na visacie zámky

Skupinové blokovacie boxy

Súpravy na Lockout/Tagout

Štítky na Lockout/Tagout