SkipNavLinkText
menu

Vyššia úroveň bezpečnosti so špičkovými
procedúrami blokovania zariadení

Na mieru vytvorené postupy pre Lockout/Tagout pre vyššiu úroveň bezpečnosti

SPOZNAJTE NAŠE ÚPLNÉ RIEŠENIE

Špecialisti spoločnosti Brady už vytvorili tisícky postupov pre systém Lockout/Tagout v stovkách podnikov z rôznych odvetví. Využite ich skúsenosti a nechajte ich vytvoriť a implementovať špičkové a praxou preverené, na mieru prispôsobené bezpečnostné procedúry blokovanie v systéme Lockout/Tagout.

Kompletná služba Lockout/Tagout

 • Osvedčené postupy, šité na mieru: skúsení špecialisti spoločnosti Brady navštívia vaše prevádzky a vytvoria obrázkové postupy pre Lockout/Tagout pre vaše stroje
 • Jednoduché dodržiavanie: postupy poskytnú jasný postup blokovania, a to pri nenáročnom zaškolení, pričom sú podporené umiestnení štítkov na strojoch a ovládacích bodoch energií na pracovisku
 • Jednoduché schvaľovanie, úpravy, škálovanie a zdieľanie: pracujte nerušene v rôznych prevádzkach a krajinách so softvérom LINK360 vyvinutým na správu procedúr a postupov v systéme Lockout/Tagout. Vytlačte si aktuálne postupy pre Lockout/Tagout priamo v prevádzke alebo ich zdieľajte digitálne prostredníctvom smartfónov alebo tabletov.
 

Ponúkame 3 služby:

Služba Lockout/Tagout Assistance

 • detailné uvedenie do programu kontroly energií Lockout/Tagout
 • analýza aktuálneho stavu
 • všeobecný prehľad o procedúrach Lockout/Tagout
 • základný úvod do softvéru LINK360
 • vytvorenie kompletnej procedúry Lockout/Tagout pre jeden menší stroj
 • predbežný audit na stanovenie rozpočtu na službu Full Visual Lockout Procedure

Služba Visual Lockout Procedure Assistance

 • uvedenie do programu kontroly energií Lockout/Tagout
 • kompletné zaškolenie na softvér LINK360 na mieste
 • vzorový procedúra Lockout/Tagout
 • poskytnutie osvedčených postupov na vytvorenie vlastných procedúr

Služba Full Visual Lockout Procedure

 • počiatočné stretnutie s uvedením do programu kontroly energií Lockout/Tagout a závarečné stretnutie s vyhodnotením a výsledkami
 • audit na mieste s cieľom identifikovať zdroje energií
 • predloženie všetkých procedúr pre Lockout/Tagout na úplnú izoláciu energií v jednotlivých strojoch na schválenie v LINK360 + zaškolenie na prácu s LINK360
 • všetky procedúry pripravené na digitálne zdieľanie v smartfónoch alebo tabletoch prostredníctvom aplikácie LINK360
 • označenie všetkých zdrojov energií v zmysle procedúr