Skip to Main Content
menu

Odborné poznatky a dlhoročné skúsenosti
z priemyselných odvetví, ktoré Vás podporia

Brady má početné identifikačné riešenia prispôsobené konkrétnym odvetviam.
Ak však hľadáte špecifické riešenie, neváhajte sa s nami spojiť a radi Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

aerospace

Letecký priemysel

Identifikačné štítky a značenia spoločnosti Brady sú dôkladne testované v laboratóriách, aby odolali extrémnym teplotám, tekutinám, rozpúšťadlám a vo všeobecnosti drsnému prostrediu.

automotive

Automobilový priemysel

Spoločnosť Brady ponúka celosvetovo dostupné a plne automatizované identifikačné riešenia na podporu väčšej výrobnej kapacity a zvýšenej kvality.

Chemický, petrochemický a plynárenský priemysel

Brady je globálny obchodný partner, pri ktorom sa môžete plne spoľahnúť na jeho produkty a služby zamerané na bezpečnosť a značenie na pracovisku.

datacom telecom industry

Datakom/Telekom

V odvetví ICT a Telekom je rýchlosť identifikácie a sfunkčnenia vodičov a komponentov nesmierne dôležitá pre rýchle obnovenie bežiacich online aplikácií, čím sa predchádza frustráciám koncových zákazníkov.

electrical

Výroba a rozvod elektrickej energie

Jasné, metodické, odolné a vysoko mobilné riešenia identifikácie spoločnosti Brady dokážu znižiť prestoje až o 80%.

Food-and-Beverage

Potravinársky a nápojársky priemysel

Značenie Brady Toughwash™ otvára úplne nové príležitosti na zvýšenie bezpečnosti potravín pri súčasnom zlepšení ochrany zdravia zamestnancov.

laboratory

Laboratóriá

Identifikačné riešenia Brady zabezpečujú integritu vzoriek najmä vďaka profesionálnym identifikačným štítkom, ktoré spoľahlivo nesú čitateľnú informáciu po celú dobu životnosti vzorky.

Marine

Brady Corporation offers a wide range of reliable identification and safety tools to support highly efficient maintenance professionals complete fast machine interventions in a safe way.

More info
mass transit

Prostriedky hromadnej dopravy

Spoločnosť Brady ponúka vysoko výkonné riešenia šité na mieru, ktoré plne zodpovedajú identifikačným výzvam tohto náročného odvetvia.

process industry

Spracovateľský priemysel

Spoločnosť Brady má riešenia, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Vašim zamestnancom a súlad s predpismi Vašej organizácii.