SkipNavLinkText
menu

Odborné poznatky a dlhoročné skúsenosti
z priemyselných odvetví, ktoré Vás podporia

Brady má početné identifikačné riešenia prispôsobené konkrétnym odvetviam.
Ak však hľadáte špecifické riešenie, neváhajte sa s nami spojiť a radi Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Letecký priemysel

Identifikačné štítky a značenia spoločnosti Brady sú dôkladne testované v laboratóriách, aby odolali extrémnym teplotám, tekutinám, rozpúšťadlám a vo všeobecnosti drsnému prostrediu.

Automobilový priemysel

Spoločnosť Brady ponúka celosvetovo dostupné a plne automatizované identifikačné riešenia na podporu väčšej výrobnej kapacity a zvýšenej kvality.

Chemický, petrochemický a plynárenský priemysel

Brady je globálny obchodný partner, pri ktorom sa môžete plne spoľahnúť na jeho produkty a služby zamerané na bezpečnosť a značenie na pracovisku.

Datakom/Telekom

V odvetví ICT a Telekom je rýchlosť identifikácie a sfunkčnenia vodičov a komponentov nesmierne dôležitá pre rýchle obnovenie bežiacich online aplikácií, čím sa predchádza frustráciám koncových zákazníkov.

Výroba a rozvod elektrickej energie

Jasné, metodické, odolné a vysoko mobilné riešenia identifikácie spoločnosti Brady dokážu znižiť prestoje až o 80%.

Potravinársky a nápojársky priemysel

Značenie Brady Toughwash™ otvára úplne nové príležitosti na zvýšenie bezpečnosti potravín pri súčasnom zlepšení ochrany zdravia zamestnancov.

Laboratóriá

Identifikačné riešenia Brady zabezpečujú integritu vzoriek najmä vďaka profesionálnym identifikačným štítkom, ktoré spoľahlivo nesú čitateľnú informáciu po celú dobu životnosti vzorky.

Prostriedky hromadnej dopravy

Spoločnosť Brady ponúka vysoko výkonné riešenia šité na mieru, ktoré plne zodpovedajú identifikačným výzvam tohto náročného odvetvia.

Spracovateľský priemysel

Spoločnosť Brady má riešenia, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Vašim zamestnancom a súlad s predpismi Vašej organizácii.