menu

Značenie potrubí a visačky na ventily

Zlepšite bezpečnosť a súlad s predpismi vďaka vysokokvalitným materiálom

Kontaktuj nás

Dokážeme označiť potrubia v akejkoľvek prevádzke kdekoľvek na svete s cieľom predchádzať nehodám a zvyšovať efektívnosť prevádzky. Naše značenia potrubí sú k dispozícii v 3 kvalitatívnych úrovniach a dajú sa plne prispôsobiť tak, aby obsahovali požadované informácie o potrubí, obsahu a prúdení podľa potrieb prevádzky..

Znížte počet nehôd a zvýšte efektívnosť

Jasne viditeľné a čitateľné značky potrubí, ktoré označujú obsah potrubí a smer toku, dokážu zvýšiť výkonnosť tímov údržby pri hľadaní potrubí, ktoré potrebujú servis, a ventilov, ktoré musia vypnúť. Okrem zvyšovania efektívnosti pomáhajú značenia potrubí predchádzať nehodám varovaním zamestnancov, dodávateľov a záchranných tímov na nebezpečný obsah potrubí.

Odolné značenie potrubí bez ohľadu na miesto

Značenia potrubí znižujú nehodovosť na pracovisku a zvyšujú efektivitu práce, pokiaľ držia na mieste a zostávajú čitateľné. Na základe testovania v našich vlastných laboratóriách pomocou štandardizovaných skúšobných metód ponúkame značenia potrubí typu Indoor, Outdoor a Outdoor+ s odolnosťou voči vonkajším vplyvom až do 10 rokov aj v drsných prostrediach.

Plne prispôsobiteľný dizajn potlače

Dodávame značenia potrubí v akejkoľvek farbe s akoukoľvek potlačou, ktoré ponúkajú viac než len reštriktívne riešenia zobrazujúce iba povinné bezpečnostné informácie.

Povinné bezpečnostné informácie*

 • smer prúdenia
 • symboly GHS/CLP
 • popis obsahu potrubia

  *vo väčšine vnútroštátnych noriem a nariadení

Bežné informácie pre efektívnosť

 • popis obsahu potrubia v druhom jazyku
 • schéma potrubia (P&ID)
 • zo zdroja x po cieľ y
 • QR kód na elektronické rozpoznávanie

Je možné zahrnúť aj doplňujúce alebo ďalšie informácie!

Príklad potrubného značenia na mieru:

pipe marker

 

Fully customisable prints

We can supply pipemarkers in any colour with any print that go beyond restrictive solutions that only show the mandatory safety information.

Mandatory safety information*

 • flow direction
 • GHS/CLP symbols
 • pipe contents description

  *in most national norms & regulations

Common efficiency information

 • secondary language pipe contents description
 • P&ID information
 • from source x to destination y
 • QR code for electronic recognition

Additional or other information can be included!

Example of a pipe marker design

pipe marker

 

Spoľahlivé riešenia pre vaše potreby označovania potrubí a ventilov

Arrow and Pipe Banding Tape

Smerové šípky a ovinovacie pásky na potrubia

Jednoduchá identifikácia smeru prúdenia médií v celej prevádzke

Kontaktuj nás
Valve Tag Accessories

Príslušenstvo pre visačky na ventily

Udržujte ventilové visačky zaistené pomocou upevňovacích prvkov, nástrojov a ďalšieho príslušenstva

Kontaktuj nás
Pipe Marker Printers

Značenie potrubí a ventilov vždy poruke

Vytvárajte potrebné značky a visačky vtedy, keď ich potrebujete

Kontaktuj nás

Značenie potrubí a visačky na ventily podľa kategórií

351389_small

Kyseliny a zásady

350304_small

Vzduch

350249_small

Hasenie požiarov

350464_small

Plyn

351084_small

Horľavé kvapaliny

350394_small

Paru

350739_small

Vodu

Mounting-clip

Príslušenstvo pre označenia potrubí

Write-on Pipe Markers on card

Písacie označenia potrubí