SkipNavLinkText
menu

Spoľahlivé značenie potrubí
v súlade s normou ISO 20560

Zreteľná identifikácia potrubí pre vyššiu
bezpečnosť pri práci

Stiahnite si príručke k značeniu potrubí

Značenia potrubí v súlade s normou ISO 20560


Značenia potrubí v súlade s normou ISO 20560 sú uznávané na celom svete. Používanie značení potrubí v súlade s normou ISO 20560 zvýši bezpečnosť vašej prevádzky.

Tieto značenia potrubí sú kombináciou dvoch farebných zón:

  • základná identifikačná farebná zóna, do ktorej môžete umiestniť názov obsahu a doplňujúce bezpečnostné údaje, napríklad týkajúce sa tlaku, teploty a rýchlosti
  • bezpečnostná farba na vizualizáciu zvýšeného rizika prostredníctvom výstražnej značky podľa nariadenia GHS/CLP alebo normy ISO 7010
 

Farebná schéma a výstražné symboly


Farby

Obsah potrubia Farba
Základná identifikačná
Voda Zelený
Vzduch Modrý
Plyn v plynnom alebo skvapalnenom stave Sivý
Kvapalné alebo pevné materiály Čierny
Zásady Fialový
Kyseliny Oranžový
Hasiace médium Červený
Bezpečnostná
Nebezpečné látky Žltý

Warning Symbols

V Európskej únii musia byť nebezpečné látky označené príslušnými symbolmi podľa nariadenia GHS/CLP, ktoré musia obsahovať identifikáciu nebezpečných látok a informácie o týchto nebezpečenstvách. Je možné pridať aj ďalšie príslušné symboly, napríklad výstražný symbol horúceho povrchu podľa normy ISO 7010. Príslušné symboly by mali byť zoskupené na jednej strane so žltou bezpečnostnou farbou na pozadí.

Rozmery


Samostatné potrubné značenie* Značenie viditeľné z 360° * Min. priemer rúry (mm) Max. priemer rúry (mm) Šírka základnej identifikačnej (mm)**
A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

* Štýl A(360): Jednofarebné potrubné značenie bez žltej bezpečnostnej farby.
  Štýl A(360)-Y: Značenie potrubí so základnou identifikačnou farbou a žltou bezpečnostnou farbou.

** Šírka základnej identifikačnej farby: min. šírka určená normou.