SkipNavLinkText
menu

Bezpečnosť na pracovisku

Postarajte sa o to, aby Vaše pracovisko bolo bezpečnejšie, efektívnejšie a v súlade s predpismi

Riadenie bezpečnostných rizík na predchádzanie pracovným úrazom je humánna a zároveň ekonomicky správna stratégia na ochranu alebo dokonca zvýšenie ziskovosti spoločnosti.
Každý pracovný úraz predstavuje náklady a potenciálne zahŕňa závažné zdravotné komplikácie, ktoré majú vplyv na celkovú pracovnú morálku a produktivitu. 

Náklady na úrazy a nehody na pracovisku


Každý úraz či nehoda predstavujú ujmu pre ľudí, a takmer vždy generujú značné nepriame náklady.

Patria k nim:

  • čas stratený zraneným zamestnancom
  • čas stratený zamestnancami a nadriadenými, ktorí zasahujú pri zranenom
  • vyčistenie a opätovné spustenie prevádzok prerušených úrazom
  • čas na prijatie alebo rekvalifikáciu osôb na dočasné nahradenie zraneného zamestnanca
  • čas a náklady na opravu alebo výmenu poškodených zariadení alebo materiálov
  • náklady na pokračujúcu mzdu (celú alebo časť) zamestnanca a k tomu príslušné náhrady
  • znížená morálka zamestnancov a pravdepodobne aj nižšia výkonnosť
  • vyššie sadzby poistenia
  • náklady na súvisiace administratívne činnosti a papierovanie

Investície do riešení na riadenie bezpečnostných rizík na pracovisku umožňujú spoločnostiam udržať tieto náklady pod kontrolou a zároveň chrániť alebo dokonca zvýšiť produktivitu a ziskovosť.

Odborný sprievod pre vaše potreby v oblasti bezpečnosti na pracovisku

Pracovisko bez nehôd na dosah

Spoločnosť Brady prináša viacero identifikačných riešení pre bezpečnosť, ktoré znižujú najčastejšie riziká vzniku nehôd na pracoviskách.

Stiahnuť
ISO-7010-Safety-Signs-Guide

Vyhovujú vaše bezpečnostné značky norme ISO 7010?

Táto príručka bezpečnostných značiek podľa normy ISO 7010 ponúka možnosti a nástroje na aplikáciu a dokonca aj tvorbu bezpečnostných štítkov priamo na mieste.

Stiahnuť
LoToGuideBookCover

Pracovisko bez nehôd s riešeniami pre Lockout/Tagout

Obmedzte nehody v práci počas vykonávania zásahov na strojoch s postupmi Lockout/Tagout.

Stiahnuť

Kompletné riešenia pre vaše potreby v oblasti bezpečnosti na pracovisku

Jednoduchá tvorba bezpečného a efektívneho pracoviska v zhode s predpismi

Vytvorte si bezpečnejšie a efektívnejšie pracovisko vyhovujúce predpisom s odolnými značeniami potrubí, bezpečnostnými značkami, štítkami vyhovujúcimi nariadeniu CLP a značením priestorov od spoločnosti Brady.

Stiahnuť
Brady50LeanVisualsCover

Vrecková príručka s 50 vizuálmi pre štíhlu prevádzku

Na zlepšenie produktivity a bezpečnosti vo vašej štíhlej prevádzke.

Stiahnuť
5SPlusGuideEnglish

Príručka 5S Plus

Presvedčte sa o výhodách vizuálneho značenia s naším kompletným sortimentom tlačiarní značiek a štítkov.

Viac informácií

Vysoká efektivita pri inšpekciách zariadení

Zvýšte efektivitu inšpekcií so spoľahlivým systémom pevných držiakov a vkladačiek Scafftag, s ktorými môžete zobrazovať informácie o stave bezpečnosti akéhokoľvek zariadenia na mieste používania.

Viac informácií

Podlahové značenie pre každý typ zaťaženia

Ponúkame kompletný sortiment spoľahlivých riešení označovania podláh s nízkou, strednou aj vysokou dopravnou intenzitou, ktorý zvýši bezpečnosť chodcov pri súčasnom zvýšení efektivity vozidiel.

Viac informácií

Identifikačné riešenia pre bezpečnosť v potravinárskych a nápojárskych prevádzkach

S našimi identifikačnými riešeniami a bezpečnostným značením priemyselnej triedy dokážu výrobcovia potravín a nápojov zabrániť veľkému počtu pracovných úrazov.

Viac informácií

Nenechajte bezpečnosť na bode mrazu

Zima nie je práve najbezpečnejšie ročné obdobie. Keď sa chlad a tma spolčia, aby ohrozovali zdravie a bezpečnosť, riziko môžete zmierniť použitím nového, výraznejšieho bezpečnostného značenia.

Zima môže byť bezpečná

Umožnite bezpečnejšie zásahy na strojoch

Spoločnosť Brady ponúka kompletné riešenie 4 v 1 pre optimálnu implementáciu riešení Lockout/Tagout, a to aj vo viacerých lokalitách.

Viac informácií

Pracujte rýchlejšie s jasnými vizuálmi na údržbu

Obnovte úplnú výrobnú kapacitu rýchlejšie pomocou jasných vizuálov, ktorými zvýšite efektivitu údržby.

Viac informácií

Označte potrubia v akejkoľvek prevádzke s potrubným značením pre vnútorné aj vonkajšie použitie s dlhou životnosťou

Zaistite súlad s normami a predpismi!

Viac informácií

Produkty pre systém Lockout/Tagout

Blokovacie zariadenia a pomôcky navrhnuté pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov.

Prezrieť produkty

Bezpečnostné značky

Zlepšujte bezpečnosť a dodržiavanie súladu s predpismi pomocou vizuálov.

Prezrieť produkty