SkipNavLinkText
menu

Zvyšujte efektivitu postupov Lockout/Tagout!

Efektívne zdôraznenie dôležitosti bezpečnosti na pracovisku

Spoznajte naše úplné riešenie

Zdôraznite dôležitosť bezpečnosti na pracovisku a optimalizujte efektivitu používania systému Lockout/Tagout pomocou dobre viditeľných a na mieru vytvorených tabúľ s obrysmi nástrojov. Tabule s obrysmi nástrojov zvyšujú účinnosť postupov Lockout/Tagout a pomáhajú ešte viac znižovať riziká a nehody súvisiace s údržbou.

  • zvyšujte efektivitu usporiadaním príslušných postupov, visacích zámkov, nástrojov, štítkov a príslušenstva pre Lockout na tabuliach s obrysmi
  • zdôrazňujte dôležitosť bezpečnosti a postupov Lockout/Tagout na pracovisku pomocou dobre viditeľných tabúľ s obrysmi nástrojov
  • prispejte k zachovaniu efektivity vizuálnou motiváciou vracať nástroje na tabuľu s ich obrysmi