SkipNavLinkText
menu

Efektívna preprava a inštalácia medicínskych zariadení s RFID štítkami

Case Study

RFID štítky Inteligentné

Výrobca zariadení dokáže expedovať a inštalovať medicínske zariadenia rýchlejšie s RFID štítkami na mieru.

Výzva: Výrazný nárast efektivity logistiky

Výrobca zariadení chcel skvalitniť služby zákazníkom a zároveň znížiť náklady. Spoločnosť hľadala partnera na pomoc s implementovaním riešenia na podporu rýchleho a kompletného expedovania medicínskych zariadení a zrýchlenie inštalácie v nemocniciach.

Riešenie: Sledovanie prepravy a inštalácie s RFID štítkami na mieru

Spoločnosť Brady spoločne s partnerom predstavili kompletné a efektívne riešenie logistiky založené na technológii RFID. Spoločnosť Brady ponúkla RFID štítky a tlačiarne s možnosťou programovania a náš partner ponúkol softvér na mieru a skenery.

Spoločnosť Brady sa rozhodla pre svoj RFID štítok L-2588-26B a upravila veľkosť každého štítka na požadovaný formát A5. Do štítka bola integrovaná RFID vložka s dosahom čítania až 10 metrov a každý štítok sa dodal s akrylovým lepidlom. Štítky si môže naprogramovať a potlačiť samotný zákazník pomocou tlačiarne RFID štítkov s možnosťou programovania od spoločnosti Brady. Štítky sa pridajú na každé balenie komponentu medicínskeho zariadenia pri vyskladňovaní v sklade výrobcu. Vďaka tomu už nie je potrebné podrobne sledovať každý komponent a identifikácia je možná aj z väčšej diaľky.

Brány s RFID skenerom kontrolujú každé balenie komponentu a porovnávajú ho s prepravnými zoznamami v ERP systéme zákazníka. Nesprávne komponenty sa jednoducho odfiltrujú a systém tiež dokáže signalizovať prípadné chýbajúce kusy a potvrdiť kompletnú zásielku.

rfid label
scanner

Pri príchode k zákazníkovi alebo kamkoľvek v dodávateľskom reťazci sa úplnosť nákladu rýchlo skontroluje jednoduchým obídením vozidla s RFID skenerom. Vykládka balení komponentov je efektívnejšia, pretože RFID štítky a na mieru upravený softvér poskytujú pokyny na ich umiestnenie. Vďaka tomu si inštalační technici dokážu efektívne usporiadať balenia komponentov pri vykladaní.

Prostredníctvom softvéru dokáže RFID štítok na každom balení usmerňovať inštalačných technikov pri správnom postupe montáže. A vďaka upozorneniam pri priblížení dokážu nájsť aj tie najmenšie balenia komponentov potrebné na rýchle sprevádzkovanie nového medicínskeho zariadenia.

Výsledky: Rýchlejšie uvedenie medicínskeho zariadenia do prevádzky s RFID štítkami na mieru

Medicínske zariadenia je teraz možné sprevádzkovať v nemocniciach rýchlejšie vďaka RFID štítkom. Vyššia efektivita sa začína zaručením úplnosti dodávky balení komponentov medicínskych zariadení do ktorejkoľvek nemocnice na svete. Inštalační špecialisti už nepotrebujú obrázky tisícok komponentov a namiesto toho sa môžu spoliehať na detekciu balení komponentov pomocou na mieru upraveného softvéru, RFID skenerov a RFID štítkov, ktoré je možné tlačiť vo vlastnej réžii.