SkipNavLinkText
menu

12-krát rýchlejšie sledovanie a stopovanie krvných
vzoriek pomocou RFID štítkov

Prípadová štúdia

RFID štítky RFID skenery

Výrobca a poskytovateľ servisu pre zariadenia na odber vzoriek pre koncových používateľov používa RFID štítky, vďaka čomu je proces sledovania a stopovania až 12-krát rýchlejší.

Výzva: Optimalizovať sledovanie a stopovanie krvných vzoriek

Výrobca a poskytovateľ servisu pre zariadenia na odber vzoriek krvi z končekov prstov potreboval automatizovať svoj proces sledovania a stopovania, aby dokázal riadiť rastúci počet krvných vzoriek odosielaných čoraz väčším počtom zákazníkov. Vzorky sa odoberajú v skúmavkách, ktoré sa následne odosielajú rôznym laboratórnym partnerom na celom svete na testovanie. Na to, aby náš zákazník mohol sledovať každú vzorku, potreboval automatizované riešenie prepojené so svojím existujúcim ERP systémom.

Riešenie: RFID štítky, tlačiareň, softvér a skener

lab vials
RFID nordic id

Spoločnosť Brady dodala UHF RFID štítky B-7425, softvér na dizajnovanie štítkov, tlačiareň na tlač a kódovanie RFID štítkov a skenovací box na kontrolu presnosti zásielky.

UHF RFID štítky B-7425 sú z polypropylénu a prilepené na povrchu skúmavky dobre držia. Vďaka rozmerom 45 x 30 mm sú ideálne na skúmavky s krvou. Štítok obsahuje UHF RFID anténu, ktorá poskytuje dosah čítania 6 metrov. Pri prijatí od koncového používateľa je každá skúmavka s krvou označená.

Dodaný bol aj softvér na softvér na dizajnovanie štítkov a RFID tlačiareň, ktorá umožňuje zákazníkovi tlačiť a kódovať si RFID štítky vo svojich priestoroch. Kód v RFID čipe generuje ERP systém zákazníka prostredníctvom na mieru vytvoreného prepojenia medzi softvérmi vytvoreného technikmi spoločnosti Brady. Nášmu zákazníkovi umožňuje implementovať úplnú vysledovateľnosť bez zdieľania citlivých informácií spadajúcich pod ochranu súkromia.

Pred odoslaním skúmaviek s krvou do partnerského laboratória na analýzu sa zásielka umiestni do na mieru vytvorenej „prepravného boxu“ vybaveného pevnými RFID skenermi AR 62. Naskenované údaje sa zobrazujú na prepravnom boxe a odosielajú sa do ERP systému zákazníka na signalizáciu, ktoré skúmavky s krvou sa odošlú.

Výsledky: Integrované sledovanie a stopovanie krvných vzoriek

Naše riešenie poskytuje integrovaný systém sledovania a stopovania pre krvné vzorky, ktorý zákazníkom umožňuje jednoducho získať prístup k údajom o zásielke. Eliminuje zlyhanie ľudského faktora a zmenšuje objem manuálnej práce, výsledkom čoho je riešenie sledovania a stopovania, s ktorým je náš zákazník až 12-krát rýchlejší než pri manuálnom skenovaní čiarových kódov. Nevyžaduje sa priama viditeľnosť, čo tiež umožňuje vykonávať inventúru rýchlejšie a častejšie. Riadenie a monitorovanie zásielok sa stalo oveľa jednoduchším a efektívnejším a údaje o zásielkách je možné získať niekoľkými kliknutiami.