SkipNavLinkText
menu

Optimalizácia riadenia požičovne náradia
vďaka dvojfrekvenčným RFID štítkom

Prípadová štúdia

RFID štítky RFID skenerov

Požičovne strojov môžu výrazne zvýšiť svoju efektivitu pomocou dvojfrekvenčných RFID štítkov.

Výzva: Automatizovať a digitalizovať tlačené záznamy

Spoločnosť prevádzkujúca úspešnú požičovňu strojov zažila „rastové bolesti“ v dôsledku rýchlo sa rozširujúcej zákazníckej základne a majetku. Položky sa v sklade často strácali, pretože nie vždy boli riadne zaevidované. Spoločnosť sa pokúsila riešiť situáciu vylepšenými procesmi a papierovými záznamami, ale stále sa jej nedarilo udržať si uspokojivú úroveň ziskovosti na položku.

Riešenie: Dvojfrekvenčné RFID štítky na podporu automatizácie

Spoločnosť Brady navrhla vymeniť štítky s čiarovým kódom používané na označovanie majetku za spoľahlivé dvojfrekvenčné RFID štítky, vybaviť prevádzku tlačovo-programovacími RFID a NFC systémami, skenermi a softvérom na inšpekciu strojov, pri súčasnom integrovaní riešenia do existujúcich podnikových ERP systémov.

Akonáhle si zákazník požičovne objedná položku, je táto v sklade vyhľadaná v reálnom čase pomocou pevných UHF RFID skenerov.. Skladníkov, pohybujucich sa pešo alebo na vysokozdvižných vozíkoch, navigujú k danej položke prenosné skenery. Všetky položky prechádzajú pri opúšťaní skladu cez pevné RFID skenery, pričom po odovzdaní prepravcovi je možné celý náklad v aute za pár minút skontrolovať pomocou prenosného RFID skenera. Výsledkom je značné obmedzenie chýb pri dodaní prenajatých strojov, a to aj bez výrazných časových investícií.

RFID labels

Dvojfrekvenčné RFID štítky je možné skenovať nielen pomocou profesionálnych skenerov, ale aj pomocou moderných smartfónov. Vďaka tomu môžu zákazníci jednoducho a veľmi presne signalizovať vyzdvihnutia konkrétnych požičaných položiek, ktoré už nepotrebujú. Zákazníkom požičovne stačí na využívanie tejto špičkovej high-tech služby iba nainštalovať aplikáciu do smartfónu, pričom je to možné napríklad aj naskenovaním QR kódu v prevádzke prenajímateľa. Vygenerované údaje je možné prepojiť s fakturačným procesom a zdieľať so službou zaisťujúcou vyzdvihovanie požičaných zariadení, čím sa zabezpečí vrátenie správnej položky.

Po návrate stroja do skladu ho dokážu zamestnanci zaevidovať do stavu v priebehu pár sekúnd pomocou prenosných RFID skenerov. Alternatívou je možnosť identifikovať vrátené zariadenia aj pomocou strategicky umiestnených pevných RFID skenerov, a takto získané údaje zdieľať v ďalších procesných krokoch.

Okrem toho, keďže každú položku je možné vyhľadať v reálnom čase pomocou RFID riešenia, inventúry v skladoch už nie sú vôbec zložité. Audit inventáru je tak záležitosťou niekoľkých kliknutí alebo minút.

Na podporu riešenia spoločnosť Brady dodala aj tlačiarne RFID štítkov. Tieto umožňujú našim zákazníkom rýchlo vytvárať nové RFID štítky a flexibilne reagovať na rozširujúci sa sortiment.

RFID warehouse tracking

Výsledky: Automatizované riadenie položiek

Požičovňa už nemusí položky stratené v sklade vyhľadávať manuálne. Všetok aktuálne dostupný inventár je okanžite k dispozícii na vypožičanie vďaka automatizovanému systému vydávania a prijímania položiek, ktorý je založený na RFID technológii, čím zásadne prispieva k efektívnemu rastu spoločnosti.