SkipNavLinkText
menu

Štandardizovaná identifikácia v dátovom centre

Prípadová štúdia

U veľkého výrobcu automobilov používajú štandardizovaný prístup k identifikácii v ich dátovom centre, a to pomocou kvalitných štítkov s cieľom predchádzať výpadkom a zároveň podporiť vysokú úroveň poskytovania služieb.

Výzvy: Zníženie rizík súvisiacich s prevádzkyschopnosťou serverov

Nároky na prevádzkyschopnosť dátových centier sú vysoké, nakoľko od nich závisí mnoho dôležitých služieb. Na elimináciu rizika odpojenia nesprávneho kábla sú štandardizované, zreteľné a spoľahlivé štítky dôležitým aspektom identifikácie stojanov, serverov a káblov.

Riešenia: Zreteľné, spoľahlivé štítky, ktoré sa neodliepajú

Spoločnosť Brady prišla s návrhom použiť vlastné štítky typu B-425, B-427 a B-461. Pri ich výrobe sa používajú substráty a lepidlá priemyselnej triedy a sú navrhnuté tak, aby sa neodliepali ani od oblých povrchov, akými sú UTP a ďalšie káble používané v dátových centrách.

Navyše aplikácie na dizajn štítkov v platforme Brady Workstation umožňujú technikom navrhnúť a na mieru si prispôsobiť nové štítky len v niekoľkých krokoch priamo v notebooku, smartfóne alebo tablete. Štítky je možné jednoducho vytlačiť aj priamo medzi stojanmi pomocou príručnej tlačiarne štítkov Brady BMP61 v prípade potreby väčšieho množstva etikiet pomocou kompaktnej stolovej tlačiarne štítkov priemyselnej triedy BradyPrinter i7100.

Súčasťou ponuky riešenia od spoločnosti Brady boli aj konzultácie priamo na mieste s cieľom zaistiť zákazníkovi maximálnu podporu štandardizácie štítkov pri identifikácii jeho dátového centra.

BRADY BMP61 Portable Labelprinter

Výsledky: Vylúčenie chýb pri prepájaní

Nové štítky, ktoré sa neodliepajú od káblov a komponentov, predstavujú spoľahlivé riešenie identifikácie, ktoré pomáha zabraňovať chybám pri prepájaní a zaručuje dátovému centru vysoký stupeň prevádzkyschopnosti. Praktická stránka dizajnu, tlače a aplikácie štítkov taktiež výrazne prispieva k jednoduchej štandardizácii identifikácie.