SkipNavLinkText
menu

Automatizované sledovanie položiek v dátovom centre v reálnom čase s pasívnymi RFID štítkami na mieru

Nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v IT automaticky sleduje a spravuje umiestnenie serverov a ďalších významných IT položiek u každého klienta, pričom o ich polohe dokáže informovať na jeden klik.

Výzva: Automatizovať sledovanie položiek v dátovom centre

Celosvetovo pôsobiaca IT spoločnosť potrebovala zautomatizovať spôsob sledovania a spravovania serverov. S tisíckami IT položiek s vysokou hodnotou sa schopnosť bezchybne vykazovať ich polohu v reálnom čase ukázala ako nevyhnutná z hľadiska komerčného úspechu aj dosahovania súladu s predpismi. Spoločnosť okrem toho hľadala spôsoby zrýchlenia a zlepšenia presnosti servisných zásahov.

Riešenie: UHF RFID a NFC štítky na kovové povrchy

Pasívne RFID štítky šité na mieru umiestnené na každej položke v kombinácii s fixnými skenermi na všetkých východoch z dátového centra poskytujú presné sledovanie v reálnom čase. Tlačiarne s podporou tlače a programovania na centrálnom mieste umožňujú spoločnosti okamžite označiť nové kusy majetku vlastnými spoľahlivými RFID štítkami a zachovať si tak úplný prehľad na jeden klik.

Spoločnosť Brady dokáže kompletne prispôsobiť svoje RFID štítky potrebám akéhokoľvek zákazníka. UHF RFID štítky L-2588-25C na kovové povrchy s dosahom čítania 3 metre sa môžu použiť na označenie všetkých serverov a položiek s rovným povrchom. Štítok ma izolačnú vrstvu na zabránenie rušeniu RFID antény kovovými povrchmi. Štítok je vyhotovený využitím spoľahlivého polyesteru, ktorý sa neodliepa a zostáva čitateľný v prostrediach dátových centier.

Na všetkých vchodoch a východoch sa nainštalovali skenerové brány na podporu sledovania pohybu serverov z centrálneho miesta. Nasnímané údaje sa automaticky pridajú alebo odstránia zo zoznamu majetku dátového centra.

UHF RFID štítky sa tlačia a programujú priamo na mieste pomocou špecializovaných tlačiarní UHF RFID štítkov s podporou tlače a programovania. Umožňujú IT spoločnosti vybaviť každý RFID štítok jedinečným číslom na účely automatizovaného a presného sledovania každého označeného kusu majetku.

Na identifikáciu káblov pomocou smartfónu alebo NFC čítačky zblízka je možné pridať vlajočkový štítok s technológiou HF RFID alebo NFC. Tento pomáha technikom dátového centra rýchlo overiť, ktoré káble treba vymeniť, bezproblémovo prepínať zariadenia a mať prístup ku kompletným informáciám o zdroji a cieli aj o histórii kábla. Okrem toho spoločnosť Brady ponúka tlačiarne s podporou NFC na programovanie a tlač HF RFID alebo NFC štítkov.

RFID labels
RFID scan labels

Výsledky: Automatizované riadenie položiek s RFID štítkami na mieru.

Informácie o zariadeniach, časové značky a ďalšie údaje sú k dispozícii v reálnom čase na jeden klik. Zamestnanci už nemusia manuálne počítať zariadenia a dokážu posúdiť všetky IT položky na prevádzke za niekoľko hodín, nie týždňov. Údaje tiež umožňujú spoločnosti predchádzať chybám pri premiestňovaní majetku prostredníctvom automatických upozornení generovaných podporným softvérom. Vďaka tomu sa zvyšuje celková efektivita a znižujú sa náklady na prácu. Navyše je takto oveľa jednoduchšie zaistiť dodržiavanie súladu s rôznymi predpismi po celom svete, keďže poloha všetkých IT zariadení je k dispozícii priamo z centrálneho miesta prakticky okamžite.