SkipNavLinkText
menu

Automatizovaný súlad s GHS/CLP
v troch jazykoch na jednom štítku

Prípadová štúdia

Veľký predajca áut dokáže rýchlo prebaliť a označiť 800 rôznych produktov, plne v zhode s právnymi predpismi GHS/CLP, pomocou trojjazyčných štítkov poskytujúcich optimálnu podporu jej zákazníkom.

Výzva: Automatizácia označovania CLP v troch jazykoch

Veľký predajca áut prebaľuje približne 800 rozličných produktov v rôznych množstvách, pričom tieto musia byť v zhode s legislatívou EU o klasifikácii, označovaní a balení nebezpečných látok (CLP/GHS). Predajca áut hľadal vhodné nástroje na označenie prebaleného tovaru rýchlym, bezchybným a flexibilným spôsobom. Spoločnosť tiež požadovala trojjazyčnosť CLP štítka pre každý produkt.

Riešenie: Na mieru naprogramovaná databáza s automatizovanou tlačou štítkov

Špecialistom spoločnosti Brady a jej distribútora bolo ihneď jasné, že splnenie požiadavky na oficiálne výstražné vety CLP v troch jazykoch na jednom štítku si bude vyžadovať riešenie na mieru. Existujúci softvér na značenie CLP totiž neumožňuje umiestniť viac než 2 jazyky na jeden štítok.

Spoločnosť Brady na žiadosť zákazníka reorganizovala jeho existujúcu databázu CLP a použila ju ako východiskový bod pre riešenie automatizovaného označovania. Odborníci spoločnosti Brady upravili softvér tak, aby po zadaní produktového kódu zákazníka vytlačil štítky v súlade s normou CLP na jeden klik. Technici spoločnosti Brady pomohli nainštalovať štyri tlačiarne štítkov BBP12 na tlač štítkov správnej veľkosti a formátu a prepojili ich s dvomi pracovným stanicami.

Spoločnosť Brady tiež pridala kompletné back-office riešenie chránené heslom, aby správcovia mohli jednoducho pridávať, odstraňovať a aktualizovať štítky CLP v databáze. Automatizované riešenia na vyhľadávanie chýb pomáhajú jednoducho vylepšovať alebo kontrolovať informácie vo veľkej databáze CLP obsahujúcej viac než 1 000 záznamov. Prázdne pole alebo neúplné informácie v databáze, ktoré by mohli mať za následok nedostatočný súlad štítka s právnymi predpismi EÚ, deaktivuje tlačidlo tlače v softvéri. Ak nastane taký prípad, zreteľné chybové hlásenia spustia rýchlu reakciu back-office na zaistenie rýchlej tlače bezchybných štítkov.

BBP12

Výsledky: Rýchla tlač štítkov v súlade s právnymi predpismi v troch jazykoch na jeden klik

Veľký predajca áut je schopný rýchlo prebaliť a označiť 800 rôznych produktov, plne v súlade s právnymi predpismi GHS/CLP, pomocou na mieru vytvorenej databázy, softvéru na tlač štítkov a štyroch tlačiarní štítkov BBP12 od spoločnosti Brady. Na každom štítku sú informácie v troch jazykoch. Vďaka tomu dokáže predajca áut jednoducho a rýchlo poskytnúť zákazníkom relevantné údaje o produktoch v ich jazyku.