SkipNavLinkText
menu

Automatizácia značenia
a integrácia tlače štítkov

Automatizujte vaše značenie


Automatizované značenie umožňuje výrazne zrýchliť identifikáciu produktov, komponentov, káblov či laboratórnych vzoriek. Umožňuje spĺňať požiadavky na vysledovateľnosť a zároveň zachovávať ziskovosť.

Ponúkame kompletné riešenie automatizovaného značenia, ktoré zahŕňa štítky priemyselnej triedy, softvér a systémy na automatizovanú tlač a aplikáciu štítkov.

Na výber sú hotové alebo na mieru vyrobené spoľahlivé štítky, vybrané tak, aby vo vašom prostredí zostali prilepené a čitateľné. Tieto sú pripravené na automatickú potlač pomocou inteligentného softvéru a systémov na tlač a aplikáciu štítkov, ktoré je možné plne integrovať do vášho prostredia s využitím údajov z vašich systémov.

 

Reduce Waste 

Znížite množstvo odpadu

Increase Production 

Zvýšite objem výroby

Save Resources 

Ušetríte zdroje

Save time 

Usporíte čas

Increase print jobs 

Zvýšite počet tlačových úloh

Save costs 

Ušetríte náklady


 

Automatizovaná tlač štítkov


Automatizované značenie DPS a komponentov


Spoločnosť Brady ponúka skenery, tlačiarne, aplikácie a štítky potrebné na implementáciu spoľahlivého riešenia identifikácie a sledovania v náročných prostrediach.

Kompletné a trvácne riešenia sledovania
/sitecore/media library/brady/emea/Products/Labels/SMTinfographic

Naše kompletné a spoľahlivé riešenie označovania pre dosky plošných spojov prispieva k automatizácii vysledovateľnosti a generuje inteligentné údaje o produkcii vo výrobných linkách na povrchovú montáž.

Plneautomatizované riešenie značenia

Automatizované značenie káblov


Bužírky a ovinovacie štítky na káble je možné aplikovať až o 10 sekúnd rýchlejšie s automatizovanými riešeniami identifikácie káblov od spoločnosti Brady.

Automatizácia značenia káblov

Automatizované značenie vialiek a skúmaviek


Príklady z praxe